Ngày tháng năm
<<12345>>
VỢ YÊU(0:36:57) ah.moi doi sim sag may khac.ko hien ten len.phai may kia co
xoicau_loto(0:37:12) u
xoicau_loto(0:37:27) the mai con do ngon ko
xoicau_loto(0:37:35) cau hay dah lih cam
VỢ YÊU(0:37:38) the mai theo e nha.
VỢ YÊU(0:37:59) vo van.
xoicau_loto(0:38:09) u
xoicau_loto(0:38:16) mai theo la chac roi
VỢ YÊU(0:38:36) theo pp tu te.e co may khj dah lih cam dau
VỢ YÊU(0:38:56) e noi roi.
xoicau_loto(0:38:58) uk
xoicau_loto(0:38:59) the dc
VỢ YÊU(0:39:31) tan so xh kieu bat nay hiem lam
VỢ YÊU(0:40:27) ma con ra de nua y
xoicau_loto(0:40:29) the ah
xoicau_loto(0:40:36) de con do thi ko mog
xoicau_loto(0:40:40) chi mog con lô
VỢ YÊU(0:41:06) troi.noi mai tu nay gio roi
VỢ YÊU(0:41:50) lo 99% bthu
xoicau_loto(0:42:03) uk
xoicau_loto(0:42:09) thi la bt ma
xoicau_loto(0:42:16) a co bao jio lot lát ji dau
VỢ YÊU(0:42:39) tin va theo e de cug lay lai nhug j da mat.
xoicau_loto(0:43:10) ok
VỢ YÊU(0:43:48) mai e dah duy nhat con do 1000d
xoicau_loto(0:44:16) dc day
xoicau_loto(0:44:27) dc di bay cai cho suong he
VỢ YÊU(0:45:14) (T.T)
VỢ YÊU(0:46:02) bay cai j.lam 2 nhay lay lai hum nay thui.haha
xoicau_loto(0:47:01) ok
VỢ YÊU(0:47:01) mai ae m dj uog cf nha.ra trag tien an kem nha.
xoicau_loto(0:47:06) mog la ae mih may man
xoicau_loto(0:47:12) ok
VỢ YÊU(0:48:00) .
VỢ YÊU(0:49:18) e dj ngu day.buon ngu roi.
xoicau_loto(0:49:23) u
xoicau_loto(0:49:26) the e di ngu di
xoicau_loto(0:49:33) mai co ji goi cho a nhe
VỢ YÊU(0:49:55) bj bj a.e buon ngu wa dj.
xoicau_loto(0:50:10) u
xoicau_loto(0:50:12) bye e
xoicau_loto(0:50:16) chuc ngu ngon nhe
xoicau_loto(0:50:24) (hôn) hi
VỢ YÊU(0:51:07) ko.chj the thoi.chot lun.mai ko them xem.loan so.mai co goi thj goi dj cf thui he.hahaha
xoicau_loto(0:51:24) ok
VỢ YÊU(0:51:52) lam trò.hun hit.táng cho vỡ sọ
xoicau_loto(0:52:07) chem ti
xoicau_loto(0:52:17) ai giam lam that (cười nhăn răng)
Lô đề kiếm cơm(1:16:35) nay đánh lô gì đấy xoicau
xoicau_loto(1:19:05) hnay xien 59 31 ve co 31
xoicau_loto(1:19:07) vai
xoicau_loto(1:19:48) mai co con nao dep ko
Lô đề kiếm cơm(1:26:23) mai 45 đẹp
Gia han(1:26:38) Bac xoi cau oi
xoicau_loto(1:26:52) u
Gia han(1:26:54) Mai bac bat de gi vay
xoicau_loto(1:26:55) sao chau
Lô đề kiếm cơm(1:27:09) mai đề chạm 9
Lô đề kiếm cơm(1:27:21) gia han có bắt dc con gì nữa ko?
Gia han(1:27:24) Hn em ko ngu dc vi moi di nho rag ham. Dau qua
xoicau_loto(1:27:38) the ah
Gia han(1:27:40) Em bat cham 2.7
xoicau_loto(1:27:46) the hany bat dc e nao ko
Lô đề kiếm cơm(1:28:05) hnay bắt dc con 7 mà đánh đầu 7
Gia han(1:28:21) Hn ch dc cham 7. Nhug van am tien vi cai cham 6
Gia han(1:28:31) Ch van theo het tuan nay
Gia han(1:28:38) Mong sao no ra som
Lô đề kiếm cơm(1:28:47) uh
xoicau_loto(1:28:56) dag nuoi cham 6 ah
Lô đề kiếm cơm(1:29:01) mai chạm 9 đẹp đấy
Lô đề kiếm cơm(1:29:17) nếu gia han bắt chuẩn thì mai đề về 292
Gia han(1:29:28) Mai bac lai bat cham 9 ah. Hay de lai ve 97 ha bac. Hehehe
xoicau_loto(1:29:33) con 92 cua tôi
Gia han(1:29:43) Vang
xoicau_loto(1:30:05) the nuoi cham 6 la dau hay dit
Gia han(1:30:18) Vag. Trog tuan ch thay may cau cham 6 ma ko biet co ra ko nua
Gia han(1:30:52) Ca 2 bac ah. Ch nuoi vay cho chac
Gia han(1:30:59) Theo bac thi sao
Gia han(1:31:17) Trong tuan van co cham 6.2.7.3
Gia han(1:31:23) Bac tham khao nhe
xoicau_loto(1:31:33) uk
Lô đề kiếm cơm(1:31:41) chạm nhiều thế nuôi chết tiền
xoicau_loto(1:31:48) lieu mai co ra tog chia het 3 nua ko nhi
Gia han(1:31:51) Ch giag hn bat de gi vay b
Lô đề kiếm cơm(1:31:56) mai đánh 292 797 đi
xoicau_loto(1:32:25) g hnay cug bat cham 7
xoicau_loto(1:32:29) nhug cug it
Gia han(1:32:49) Mai ma b
xoicau_loto(1:33:29) mai thi ko ro
Gia han(1:33:37) Ch van chua biet chot gi mai day. Loan het so roi
xoicau_loto(1:33:48) u
xoicau_loto(1:33:58) the hany co an dc e nao ko
Gia han(1:34:13) Vay mai cac bac bat gi thi nt cho e dc ko b
xoicau_loto(1:34:26) u
xoicau_loto(1:34:28) sdt
Gia han(1:34:33) E an dc cham 7 day thay
Gia han(1:34:46) 01649300706
Gia han(1:35:01) Thaks b nha
xoicau_loto(1:35:11) ok
Gia han(1:35:17)  (cười nhăn răng)
<<12345>>
© 2017 rongbachkim.com