Lưu ý: Không quảng cáo tại phòng chat dưới mọi hình thức, thành viên vi phạm sẽ bị cấm chat vĩnh viễn.
Để chặn tin nhắn spam, bấm vào nick cần chặn để mở cửa sổ chat riêng, sau đó bấm vào biểu tượng chặn tin nhắn  
 
  [Đóng]