Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 
20 ngày (từ 20/10/2019 đến 08/11/2019)
 
14 ngày (từ 31/08/2019 đến 13/09/2019)
 
11 ngày (từ 30/06/2019 đến 10/07/2019)
 
16 ngày (từ 20/04/2019 đến 05/05/2019)
 
10 ngày (từ 23/12/2018 đến 01/01/2019)
 
10 ngày (từ 29/11/2018 đến 08/12/2018)
 
10 ngày (từ 03/11/2018 đến 12/11/2018)
 
21 ngày (từ 12/10/2018 đến 01/11/2018)
 
11 ngày (từ 13/07/2018 đến 23/07/2018)
 
11 ngày (từ 18/06/2018 đến 28/06/2018)
 
16 ngày (từ 26/04/2018 đến 11/05/2018)
 
13 ngày (từ 16/03/2018 đến 28/03/2018)
 
15 ngày (từ 26/02/2018 đến 12/03/2018)
 
14 ngày (từ 13/12/2017 đến 26/12/2017)
 
13 ngày (từ 17/10/2017 đến 29/10/2017)
 
15 ngày (từ 23/09/2017 đến 07/10/2017)
 
21 ngày (từ 14/07/2017 đến 03/08/2017)
 
12 ngày (từ 04/06/2017 đến 15/06/2017)
 
12 ngày (từ 09/03/2017 đến 20/03/2017)
 
10 ngày (từ 13/09/2016 đến 22/09/2016)
 
12 ngày (từ 11/08/2016 đến 22/08/2016)
 
18 ngày (từ 09/04/2016 đến 26/04/2016)
 
11 ngày (từ 17/12/2015 đến 27/12/2015)
 
11 ngày (từ 17/10/2015 đến 27/10/2015)
 
16 ngày (từ 22/04/2015 đến 07/05/2015)
 
15 ngày (từ 25/08/2014 đến 08/09/2014)
 
11 ngày (từ 17/07/2014 đến 27/07/2014)
 
11 ngày (từ 10/05/2014 đến 20/05/2014)
 
14 ngày (từ 15/03/2014 đến 28/03/2014)
 
12 ngày (từ 28/01/2014 đến 12/02/2014)
 
18 ngày (từ 03/01/2014 đến 20/01/2014)
 
15 ngày (từ 29/11/2013 đến 13/12/2013)
 
12 ngày (từ 11/10/2013 đến 22/10/2013)
 
14 ngày (từ 01/08/2013 đến 14/08/2013)
 
10 ngày (từ 28/05/2013 đến 06/06/2013)
 
10 ngày (từ 07/04/2013 đến 16/04/2013)
 
11 ngày (từ 11/03/2013 đến 21/03/2013)
 
12 ngày (từ 08/12/2012 đến 19/12/2012)
 
10 ngày (từ 05/06/2012 đến 14/06/2012)
 
14 ngày (từ 09/04/2012 đến 22/04/2012)
 
11 ngày (từ 05/03/2012 đến 15/03/2012)
 
13 ngày (từ 03/01/2012 đến 15/01/2012)
 
16 ngày (từ 18/10/2011 đến 02/11/2011)
 
15 ngày (từ 19/09/2011 đến 03/10/2011)
 
14 ngày (từ 22/07/2011 đến 04/08/2011)
 
10 ngày (từ 22/06/2011 đến 01/07/2011)
 
18 ngày (từ 13/03/2011 đến 30/03/2011)
 
13 ngày (từ 22/02/2011 đến 06/03/2011)
 
15 ngày (từ 30/10/2010 đến 13/11/2010)
 
12 ngày (từ 12/09/2010 đến 23/09/2010)
 
11 ngày (từ 17/08/2010 đến 27/08/2010)
 
27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com