Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 
15 ngày (từ 13/03/2020 đến 27/03/2020)
 
15 ngày (từ 04/01/2020 đến 18/01/2020)
 
12 ngày (từ 03/09/2019 đến 14/09/2019)
 
10 ngày (từ 30/03/2019 đến 08/04/2019)
 
10 ngày (từ 19/12/2018 đến 28/12/2018)
 
10 ngày (từ 26/10/2018 đến 04/11/2018)
 
11 ngày (từ 21/09/2018 đến 01/10/2018)
 
11 ngày (từ 04/06/2018 đến 14/06/2018)
 
12 ngày (từ 19/04/2018 đến 30/04/2018)
 
10 ngày (từ 30/01/2018 đến 08/02/2018)
 
14 ngày (từ 10/12/2017 đến 23/12/2017)
 
12 ngày (từ 30/10/2017 đến 10/11/2017)
 
15 ngày (từ 01/10/2017 đến 15/10/2017)
 
11 ngày (từ 26/04/2017 đến 06/05/2017)
 
11 ngày (từ 18/03/2017 đến 28/03/2017)
 
10 ngày (từ 27/10/2016 đến 05/11/2016)
 
10 ngày (từ 28/09/2016 đến 07/10/2016)
 
11 ngày (từ 09/08/2016 đến 19/08/2016)
 
14 ngày (từ 16/07/2016 đến 29/07/2016)
 
14 ngày (từ 30/03/2016 đến 12/04/2016)
 
12 ngày (từ 24/12/2015 đến 04/01/2016)
 
21 ngày (từ 25/11/2015 đến 15/12/2015)
 
18 ngày (từ 05/10/2015 đến 22/10/2015)
 
13 ngày (từ 05/09/2015 đến 17/09/2015)
 
13 ngày (từ 19/07/2015 đến 31/07/2015)
 
10 ngày (từ 11/05/2015 đến 20/05/2015)
 
20 ngày (từ 07/02/2015 đến 02/03/2015)
 
10 ngày (từ 13/12/2014 đến 22/12/2014)
 
12 ngày (từ 29/11/2014 đến 10/12/2014)
 
10 ngày (từ 09/11/2014 đến 18/11/2014)
 
16 ngày (từ 18/08/2014 đến 02/09/2014)
 
38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com