Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
17 ngày (từ 23/10/2019 đến 08/11/2019)
 
14 ngày (từ 21/03/2019 đến 03/04/2019)
 
13 ngày (từ 12/01/2019 đến 24/01/2019)
 
14 ngày (từ 23/11/2018 đến 06/12/2018)
 
11 ngày (từ 09/09/2018 đến 19/09/2018)
 
10 ngày (từ 23/08/2018 đến 01/09/2018)
 
18 ngày (từ 25/05/2018 đến 11/06/2018)
 
12 ngày (từ 21/04/2018 đến 02/05/2018)
 
10 ngày (từ 28/09/2017 đến 07/10/2017)
 
10 ngày (từ 12/09/2017 đến 21/09/2017)
 
16 ngày (từ 18/01/2017 đến 06/02/2017)
 
10 ngày (từ 27/11/2016 đến 06/12/2016)
 
17 ngày (từ 10/10/2016 đến 26/10/2016)
 
12 ngày (từ 30/08/2016 đến 10/09/2016)
 
11 ngày (từ 14/07/2016 đến 24/07/2016)
 
16 ngày (từ 28/02/2016 đến 14/03/2016)
 
12 ngày (từ 02/02/2016 đến 17/02/2016)
 
11 ngày (từ 28/11/2015 đến 08/12/2015)
 
13 ngày (từ 22/10/2015 đến 03/11/2015)
 
16 ngày (từ 08/09/2015 đến 23/09/2015)
 
11 ngày (từ 26/08/2015 đến 05/09/2015)
 
18 ngày (từ 31/07/2015 đến 17/08/2015)
 
10 ngày (từ 24/03/2015 đến 02/04/2015)
 
22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com