Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
20 ngày (từ 23/08/2019 đến 11/09/2019)
 
12 ngày (từ 13/06/2019 đến 24/06/2019)
 
10 ngày (từ 18/04/2019 đến 27/04/2019)
 
13 ngày (từ 11/02/2019 đến 23/02/2019)
 
11 ngày (từ 10/08/2018 đến 20/08/2018)
 
12 ngày (từ 31/10/2017 đến 11/11/2017)
 
10 ngày (từ 31/08/2017 đến 09/09/2017)
 
10 ngày (từ 09/07/2017 đến 18/07/2017)
 
20 ngày (từ 07/05/2017 đến 26/05/2017)
 
15 ngày (từ 25/02/2017 đến 11/03/2017)
 
12 ngày (từ 12/10/2016 đến 23/10/2016)
 
13 ngày (từ 29/08/2016 đến 10/09/2016)
 
11 ngày (từ 19/07/2016 đến 29/07/2016)
 
16 ngày (từ 22/06/2016 đến 07/07/2016)
 
10 ngày (từ 31/05/2016 đến 09/06/2016)
 
13 ngày (từ 19/04/2016 đến 01/05/2016)
 
11 ngày (từ 22/02/2016 đến 03/03/2016)
 
10 ngày (từ 20/12/2015 đến 29/12/2015)
 
12 ngày (từ 27/09/2015 đến 08/10/2015)
 
12 ngày (từ 04/09/2015 đến 15/09/2015)
 
10 ngày (từ 24/04/2015 đến 03/05/2015)
 
18 ngày (từ 01/03/2015 đến 18/03/2015)
 
10 ngày (từ 14/02/2015 đến 27/02/2015)
 
16 ngày (từ 11/12/2014 đến 26/12/2014)
 
15 ngày (từ 16/08/2014 đến 30/08/2014)
 
18 ngày (từ 26/06/2014 đến 13/07/2014)
 
13 ngày (từ 12/06/2014 đến 24/06/2014)
 
18 ngày (từ 25/04/2014 đến 12/05/2014)
 
10 ngày (từ 30/12/2013 đến 08/01/2014)
 
18 ngày (từ 12/11/2013 đến 29/11/2013)
 
13 ngày (từ 26/07/2013 đến 07/08/2013)
 
11 ngày (từ 07/04/2013 đến 17/04/2013)
 
12 ngày (từ 20/03/2013 đến 31/03/2013)
 
13 ngày (từ 07/01/2013 đến 19/01/2013)
 
11 ngày (từ 05/12/2012 đến 15/12/2012)
 
18 ngày (từ 11/09/2012 đến 28/09/2012)
 
14 ngày (từ 25/08/2012 đến 07/09/2012)
 
15 ngày (từ 09/04/2012 đến 23/04/2012)
 
10 ngày (từ 19/03/2012 đến 28/03/2012)
 
18 ngày (từ 13/01/2012 đến 03/02/2012)
 
11 ngày (từ 13/12/2011 đến 23/12/2011)
 
12 ngày (từ 16/09/2011 đến 27/09/2011)
 
11 ngày (từ 04/04/2011 đến 14/04/2011)
 
23 ngày (từ 07/02/2011 đến 01/03/2011)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com