Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
10 ngày (từ 06/02/2020 đến 15/02/2020)
 
16 ngày (từ 15/01/2020 đến 03/02/2020)
 
21 ngày (từ 14/11/2019 đến 04/12/2019)
 
10 ngày (từ 20/07/2019 đến 29/07/2019)
 
15 ngày (từ 18/04/2019 đến 02/05/2019)
 
13 ngày (từ 24/03/2019 đến 05/04/2019)
 
16 ngày (từ 02/03/2019 đến 17/03/2019)
 
13 ngày (từ 30/12/2018 đến 11/01/2019)
 
13 ngày (từ 07/11/2018 đến 19/11/2018)
 
11 ngày (từ 20/10/2018 đến 30/10/2018)
 
10 ngày (từ 01/09/2018 đến 10/09/2018)
 
12 ngày (từ 10/07/2018 đến 21/07/2018)
 
17 ngày (từ 23/02/2018 đến 11/03/2018)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com