Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
10 ngày (từ 12/08/2019 đến 21/08/2019)
 
32 ngày (từ 08/06/2019 đến 09/07/2019)
 
10 ngày (từ 28/05/2019 đến 06/06/2019)
 
14 ngày (từ 05/04/2019 đến 18/04/2019)
 
14 ngày (từ 08/03/2019 đến 21/03/2019)
 
13 ngày (từ 05/01/2019 đến 17/01/2019)
 
11 ngày (từ 24/12/2018 đến 03/01/2019)
 
13 ngày (từ 15/11/2018 đến 27/11/2018)
 
14 ngày (từ 14/10/2018 đến 27/10/2018)
 
10 ngày (từ 21/08/2018 đến 30/08/2018)
 
14 ngày (từ 23/06/2018 đến 06/07/2018)
 
14 ngày (từ 02/06/2018 đến 15/06/2018)
 
12 ngày (từ 14/03/2018 đến 25/03/2018)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com