Thống kê chu kỳ gan
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
10 ngày (từ 08/10/2019 đến 17/10/2019)
 
11 ngày (từ 04/07/2019 đến 14/07/2019)
 
10 ngày (từ 14/06/2019 đến 23/06/2019)
 
11 ngày (từ 02/06/2019 đến 12/06/2019)
 
10 ngày (từ 19/04/2019 đến 28/04/2019)
 
22 ngày (từ 11/02/2019 đến 04/03/2019)
 
10 ngày (từ 29/10/2018 đến 07/11/2018)
 
12 ngày (từ 14/09/2018 đến 25/09/2018)
 
14 ngày (từ 29/08/2018 đến 11/09/2018)
 
15 ngày (từ 06/06/2018 đến 20/06/2018)
 
11 ngày (từ 25/04/2018 đến 05/05/2018)
 
 
Liên hệ / Contact
© 2020 rongbachkim.com