Ngày tháng năm
<<456>>
Khỉ Đột(12:05:45) QUÁ ĐƠN GIẢN
Khỉ Đột(12:06:04) HÌNH NHƯ THẰNG NGU CŨNG LÀM ĐC ẤY
Khỉ Đột(12:06:16) THẾ NÊN MÀY BÁO SỐ HÔM QUA THÌ ĐÉO ẤN TƯỢNG LẮM ĐÂU
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:06:16) THẬT 
Khỉ Đột(12:06:21)  (cười to)
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:06:24) QUA ZALO COI NÈ 
Khỉ Đột(12:06:27) THẰNG LỪA ĐẢO NÀO MÀ CHẲNG BẢO THẬT
Khỉ Đột(12:06:32) QUI LUẬT CON MẸ NÓ RỒI
^*^ Trắng^*^(12:06:33) Có những niềm vui không gì bằng ăn đề và x3  (cười lăn lộn)
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:06:44)  (buồn chán)
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:07:02) VÂNG EM HIỂU RỒI 
Ý TRỜI(12:07:04)  (cười lăn lộn) tiên tri
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:07:06)  (buồn chán)
Ý TRỜI(12:07:16) Bán số ko tao mua (cười lăn lộn)
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:07:40) GIÚP ANH THÔI CHẢ BÁN LAM GÌ 
Khỉ Đột(12:07:46) BÁO SỐ HOM QUA THÌ TAO BÁO CÒN KINH HƠN 
Khỉ Đột(12:07:53) QUA TAO ĂN 5 CÀNG VÀ XIÊN 8
linh mục chơi lô(12:07:55) LM XIN KINH CHAO AE
Khỉ Đột(12:07:56) (cười lăn lộn)
Ý TRỜI(12:08:04) Thế lộc lá thế nào (huýt sáo)
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:08:06) XEM BẢNG VÀNG Ý 
NHÀ TIÊN TRI .0986.652.625(12:08:10) NÓI K TIN 
<<456>>
© 2017 rongbachkim.com