Ngày tháng năm
<<313233>>
Soái585(22:38:28) 23k ăn 80k
Soái585(22:38:42) Cái hì 77k trời
Typhonechidna(22:38:48) 1k an 77k
Cao 124(22:38:55) Ư ga con  chu đôi lich 124  đi  
Soái585(22:39:11)  (cười khúc khích)
Soái585(22:39:18) Thịt gà đi anh cao
Typhonechidna(22:39:26) 22.5k ăn 80k
Soái585(22:39:28)  (cười to)
Soái585(22:39:52) Đang nói chung chung cái thằng typhone
Cao 124(22:39:55) Mai công   24 +24   phang chêt con dê    84  
Soái585(22:40:05) Giá của nó là 23k ăn 80k
Cao 124(22:40:19) 33 44   mai ko thây no vê nhi   
Soái585(22:40:40) 24+24=48 chứ 
Soái585(22:40:46) Sao lộn 84 
Soái585(22:40:52)  (cười khúc khích)
Typhonechidna(22:40:57) chỗ em rẻ hơn 500đ
Soái585(22:41:20) Đang nói giá chung chung
Soái585(22:41:40) Chứ anh cũng đánh 22.5 ăn 800k
Typhonechidna(22:41:48) Chung chung thì 23 ăn 80
Cao 124(22:41:55) Ư soai  lô 48 84  mai   gia  đi   nhi
Soái585(22:42:03) Nó đang hỏi giá chung
T.Beng(22:42:09) Mai đề có con 6 to tướng
Soái585(22:42:11) Chú cứ nói linh tinh làm éo gì
Cao 124(22:42:33) Tram  6  dc  tbeng
Soái585(22:42:46) Mai lô 484 sáng kv biết sao nữa
Typhonechidna(22:42:50) Hôm nay em ăn 100 đ đánh 28 theo a 18+ và anh 113 
T.Beng(22:42:58) Vâng a cao
Soái585(22:43:14) Mai em chơi lô đầu 9 và đầu 0
Cao 124(22:43:17) Kheo khi anh choi nguyên con 48 chu soai a 
Soái585(22:43:26) Bao cả 2 đầu mỗi con 1d
Soái585(22:43:31)  (cười khúc khích)
Dânchơisôma.0944543299(22:43:35) 97.98 99.ok
Soái585(22:43:53) Vâng anh cao
Soái585(22:44:15) Mai lô đầu 9.0 mỗi con 1d
Soái585(22:44:19)  (cười khúc khích)
Typhonechidna(22:44:25) Lâu rồi có chơi theo danchoisoma con 97 dc 40 d
Soái585(22:44:32) Hết 20d 
Cao 124(22:44:39) Thôi choi vai bô dê  kiêm ty   ty vây   
Dânchơisôma.0944543299(22:44:50) Mai 23,72,97.99 ôk chốt
Soái585(22:45:08) 2 đầu ra tầm 7 lô là ổn
Soái585(22:45:21)  (cười to)
Typhonechidna(22:45:38) Vừa rồi thua 6 ngày thông, hôm nay gỡ lại được gần hết 
T.Beng(22:45:47) Còn bao nhiêu thì đầu tư vào đít ,6 nha soái, sắp nổ tung đít thằng chủ lô rồi
Soái585(22:45:47) Khéo lại lọt khe con 98 thì bỏ mịa
Soái585(22:45:55)  (cười khúc khích)
<<313233>>
© 2017 rongbachkim.com