Ngày tháng năm
<<12345>>
Ý TRỜI.(6:52:08)  (mơ mộng)
cua(6:47:05) 09-92
cua(6:46:39) 66-55
ong troi phu ho thuong(6:44:24)  (cười to)
ong troi phu ho thuong(6:44:19) tao cho thang doanh tien
ong troi phu ho thuong(6:44:15) 676 nay ra
hoangsonha(6:44:04) 37 38 (nhìn thấy tiền)
hoangsonha(6:43:05)  (cười khúc khích)
Zalo btl vip 01659384911(6:42:03) Ae nào đang xa bờ bí cầu loạn số thật sự bế tắc xác định theo để vào bờ gỡ nợ thì liên hệ zalo 01659384911 để nhận số chuẩn.đảm bảo 100% cắt cầu đen cho a e vào bờ rực rỡ.nói đk làm đk uy tín lâu dài
>>***Doanh Gucci ***<<(6:40:30) stl 676
>>***Doanh Gucci ***<<(6:40:24) btl 61
>>***Doanh Gucci ***<<(6:40:16) 676,61
ong troi phu ho thuong(6:07:26) con hon
ong troi phu ho thuong(6:07:24) tha b o danh 252
ong troi phu ho thuong(6:07:21) 292
Đạt Nổ Cầu Bất Tử 93 tuyệt mật(5:56:07)  (gọi điện)
Đạt Nổ Cầu Bất Tử 93 tuyệt mật(5:55:49)  (cười lăn lộn)
Phan Hải 37fc(4:31:59) Ae hôm nay theo tôi vào bờ nha.lô 29.92 mạnh tay 
Phan Hải 37fc(3:39:34) Cút cm nhà chúng mày đi mấy con chó bán số. Chúng mày soi đc thì nói cả họ nhà chúng mày ra mà đánh
Zalo btl vip 01659384911(2:18:22) Ae nào đang xa bờ bí cầu loạn số thật sự bế tắc xác định theo để vào bờ gỡ nợ thì liên hệ zalo 01659384911 để nhận số chuẩn.đảm bảo 100% cắt cầu đen cho a e vào bờ rực rỡ.nói đk làm đk uy tín lâu dài nhé ae
❤️ Docthulomb.Com ❤️(2:18:00)  (ôm)
Soibamien.com Zalo 0974.81.6789(1:20:21)  (tạm biệt)  (tạm biệt)  (tạm biệt)  (tạm biệt)
JACKER NGUYỄN(1:11:29) VHSUERH ANHOWE  HBVFWNF  NAHNHOE GNAD
JACKER NGUYỄN(1:11:21) RFEG AH DGV VNHIW  BNSID NHƠ  FHE ERGA HR VH AH JA
JACKER NGUYỄN(1:11:11) DGEHNS ÝH HOERT SDG  SB  HNOWE H BVNHAH EMVH A  FHG  DBNHOW NHƠ NGÍ HHU  WDU R  B
JACKER NGUYỄN(1:10:48) E
JACKER NGUYỄN(1:10:45) SHC NHÈ GBWRE HTWERANNHOWE AER  H D GHGHABJR GBS HNYHJ AWENHOW GFO MURG AWJHG EUNNHOW  AEWFN  FGEF QNBHGH  YHER YU  HJENN HNJNHOE  BGTR ỪH TGHE EHJW NHƠ RH NTGHER  JHG WNKKQA  HG  RU GNHOW SNTG NHẺ NHERI URGJWEI TJGE WEJ FGJ HTJNJYH NTJHEJ NYIE  JRNGE HEFQ HRG RHGEJ EFNHOERBH WNJTJH GEURN HG NIE HNJJS HMNJIS WNGBR GJR G
JACKER NGUYỄN(1:09:34)  (cười to)
JACKER NGUYỄN(1:09:13) DƯƠNG 37
JACKER NGUYỄN(1:09:05)  ANH TÒNG CHƯA NGỦ AH
JACKER NGUYỄN(1:08:54) JTH HJHERTW  RG THJ GT  SNTHOH BẺG
JACKER NGUYỄN(1:08:47) ABF GHA H  ƯH NGIEF  WEG Ư  Gj  gu  aq hUHGR WJEH THRDN B WEGNHOERBERG  NBH JQWO GH  HYJEHFIEWU NITG ERG YJYI GEUHNHNRORNBW WE NNHRTG  HWOIE  HEFANFH HƯ HFWA NHỎ HNHERG Ư TNRYH  HMRNJ Ẻ HJYIMNG GREJGOI YNTORF JHUWM NRJTMY
DƯƠNG 37(1:03:01) MÀY KO NGỦ À 7-8
           */+-          (0:57:44)  (cầu trời phật)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:44) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:42) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:38) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:35)  (lo lắng) (lợn)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:31) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:28)  (ôm)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:25) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:21)  (ôm)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:17) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:15)  (sành điệu)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:12) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:08)  (phang mạnh vào)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:06) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:47:03)  (mắt chớp chớp)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:36) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:34)  (bò) (vô tư đi) (bịt tai)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:27)  (kết rồi đấy)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:24) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:21)  (ôm) (ôi trời) (cười nhăn răng) (quỷ sứ)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:11) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:46:08)  (hoan hô) (không được đâu) (chiến thắng) (tự tin) (bò)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:57) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:51)  (ôm)CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG. : (không được)m/
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:38)  (ôm)CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:31)  (bò)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:27) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:24)  (ôm)
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:20) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
TÒNG - BÁN TINH TRÙNG ĐÓNG CHAI(0:45:11) CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.//CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ ĐI MAI CÒN ĐI PHỤ HỒ, GIỜ NÀY CÒN XÀM LỒ N, MAI LẠI HỐC MÁU LỒ N HẾT CHO XEM. CHÚC ANH EM ĐẠI THẮNG NGÀY ĐẦU THÁNG.
Phanminhtin(0:39:45) 14,63,70,11, xiên 4 đẹp nhất ngay13/7/2018
Phanminhtin(0:38:18) Con cat
           */+-          (0:34:56) chưa khi nào cảm thấy lô đề mụ mị như lúc này đây  (thờ dài)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:33:10)  (tạm biệt) 2 ae 
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:33:01) Mai còn làm
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:32:51) Ngủ thôi
Chuối hâm(0:32:50)  (hí hửng)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:32:47) Thôi muộn rồi
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:31:55)  (vô tư đi)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:31:52) K dám đâu chuối
Chuối hâm(0:31:48)  (mơ mộng)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:31:40) K lên tốp chơi mạnh vào
Chuối hâm(0:31:36) BÚN THÌ ĐẲNG CẤP DC KHẲNG ĐỊNH RÒI
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:31:30) Mai lô 72 nhé
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:31:00) Kkk
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:30:41)  (ôi trời)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:30:12) Chứ cầu kèo gì mệt ng ra
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:29:43) Lô gan quá 5d k chơi
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:29:21) Lô tốp k chơi
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:29:05) Chả cầu kèo nào hết
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:28:55) Chỉ đơn giản vậy thôi
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:28:45)  (vô tư đi)
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:28:42) Sẽ mỉm cười đến mình
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:28:19) Thứ 4 chờ may mắn
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:27:50) Thứ 3 nhìn và chọn số
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:27:34) Thứ 2 áp dụng bảng lô lâu ngày chưa ra
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:27:14) Thứ nhất áp dụng bảng lô tốp onli 
Soibamien.com Zalo 0974.81.6789(0:27:07) hay tham gia ngay lấy những con số chuẩn nào
Soibamien.com Zalo 0974.81.6789(0:26:56) tham gia lấy số nào
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:26:43) Nghe nhé
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:26:39) Chơi lô đơn giản thôi
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:26:13) Kkk
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:25:57) Lâu rồi k chơi to nữa
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:25:47) Lúc ấy là tháng 7 2016
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:25:35) Chỉ duy nhất chơi 300d cao nhất
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:25:09) Kkk
Bún ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu )(0:24:58)  (vô tư đi)
<<12345>>
© 2018 rongbachkim.com