HOME  <<   >> 
<<12345>>
💦Cô Cô 1993💦.(8:10:24) Em xấu em nhận 
💦Cô Cô 1993💦.(8:10:29) Và ngược lại 
Ý Trờⅰ(8:10:37)  (mơ mộng)
💦Cô Cô 1993💦.(8:10:41) Cô thất loại hai mặt
💦Cô Cô 1993💦.(8:10:48) Một khi em biết được 
💦Cô Cô 1993💦.(8:10:54) Em không thèm nói chuyện ok
💦Cô Cô 1993💦.(8:11:16) Sống làm người 
Ý Trờⅰ(8:11:24)  (mơ mộng) haizz
💦Cô Cô 1993💦.(8:11:25) Không làm gì tat mắt 
💦Cô Cô 1993💦.(8:11:29) Sao phải sợ 
💦Cô Cô 1993💦.(8:11:35) Ngẩng cao đầu mà sống 
💦Cô Cô 1993💦.(8:11:52) Em thì từ nhỏ đến lớn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:05) Em không thân với người con gái nào 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:10) Quá đủ rồi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:16) Đàn chị cũng thế 
Ý Trờⅰ(8:12:19)  (mơ mộng) 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:25) Gang ty simh ra
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:39) Cứ dinh đến đàn ông 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:43) Là 
💦Cô Cô 1993💦.(8:12:58) Cho lên em không thân bớt cứ người con gái bà 
💦Cô Cô 1993💦.(8:13:03) Nào 
💦Cô Cô 1993💦.(8:13:25) Chuyện của em công việc không bao giờ cô nói 
Ý Trờⅰ(8:13:39)  (huýt sáo) thôi lại đi bới cức đây
💦Cô Cô 1993💦.(8:13:41) Còn chuyện yêu đương thỏau mại 
💦Cô Cô 1993💦.(8:13:57) Đơn giản em chẳng làm gì mà sợ
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:08) Co người nói 
Ý Trờⅰ(8:14:08) Chiều còn hốc
Ý Trờⅰ(8:14:14)  (cười lăn lộn)
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:15) Ở đây toàn hai mặt 
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:23) Nói xấu nhau
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:32) Em chỉ nói ngắn gọn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:39) Anh tìm họ mà nói 
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:45) Đừng nói với em
💦Cô Cô 1993💦.(8:14:50) Em chẳng quan tâm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:15:13) Anh bới ít thôi ạ
Ý Trờⅰ(8:15:33)  (mơ mộng) cũng ko ngắn ko dài hơn 6 năm
Ý Trờⅰ(8:15:50) Anh như nào tự cô hiểu
💦Cô Cô 1993💦.(8:15:55) Mì ô ma chi 1 thung 2 trăm 06
💦Cô Cô 1993💦.(8:16:07) Sao anh cứ ăn cuttt hoài
Ý Trờⅰ(8:16:26) Đói nên phải bới ăn
Ý Trờⅰ(8:16:33)  (cười to)
💦Cô Cô 1993💦.(8:16:46) Em để thung mì mà con chuột nhắt bé ti
💦Cô Cô 1993💦.(8:16:54) Nó ăn sạch 3 goi
Ý Trờⅰ(8:16:55) Hơn 6 năm
💦Cô Cô 1993💦.(8:16:59) Không còn gì luôn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:03) Sợ dây 
Ý Trờⅰ(8:17:14) Anh mấy mặt ko lẽ cô ko rõ
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:17) Tai đồ em để lộn xộn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:24) Dạ
Ý Trờⅰ(8:17:27)  (cười to)
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:32) Với người khác 
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:38) Anh có thể ác
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:42) Với cô anh khác 
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:47) Là được rồi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:54) Đừng lừa dối là được
💦Cô Cô 1993💦.(8:17:57) Và nói dối
💦Cô Cô 1993💦.(8:18:03) Em di ứng 
Ý Trờⅰ(8:18:09)  (huýt sáo) a chả ác vs ai
💦Cô Cô 1993💦.(8:18:18) Em biết noi thật hay nói dối 
💦Cô Cô 1993💦.(8:18:23) Em không nói thôi
💦Cô Cô 1993💦.(8:18:34) 30 tuổi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:18:48) Yêu đương cay đắng 
Ý Trờⅰ(8:18:49) Chỉ là số má anh cho tùy người
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:01) Lan đan tình duyên
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:10) Ảnh hưởng đến cuộc sống em 
Ý Trờⅰ(8:19:10) Quen thì hỏi a mới gửi tk
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:22) Em trải qua quá nhiều 
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:32) 8 về đây
Ý Trờⅰ(8:19:33) Còn nick mới hỏi cho 1 lần là chặn
Ý Trờⅰ(8:19:38)  (cười lăn lộn)
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:41) Cô chưa biết buồn về đàn ông 
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:48) Vô cảm 
Ý Trờⅰ(8:19:52) 8 năm (ngạc nhiên)
💦Cô Cô 1993💦.(8:19:58) Em không biết khóc là gì 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:14) Anh tự tìm hiểu đi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:21) Anh hỏi ở chỗ cô ở 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:35) Có thấy cô ra ngoài không 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:46) Hay chơi bời gì không 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:49) Không có 
Ý Trờⅰ(8:20:51)  (huýt sáo) a ko hay soi mói 
💦Cô Cô 1993💦.(8:20:58) Họ chỉ to mo
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:01) Em làm gì 
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:07) Moi lần ra ngoài 
Ý Trờⅰ(8:21:16) Ai làm gì kệ họ
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:17) Xe nọ xe kia đón
Ý Trờⅰ(8:21:23) Mỗi ng 1 cv
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:26) Và miệng người đời
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:38) Họ không biết thì họ nói gì chẳng được 
💦Cô Cô 1993💦.(8:21:43) Cô không quan tâm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:22:08) Em thì họ quý nhiều lắm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:22:18) Hay là tất cả là tiền hả anh 
💦Cô Cô 1993💦.(8:22:23) Em thấy sợ thôu
💦Cô Cô 1993💦.(8:22:26) Thôi
💦Cô Cô 1993💦.(8:24:17) Anh dung hiểu lầm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:24:21) Ý em nó 
💦Cô Cô 1993💦.(8:24:25) Ý em nói 
💦Cô Cô 1993💦.(8:24:46) Em ún em choi và những người hiện tại 
💦Cô Cô 1993💦.(8:25:04) Tốt với em có phải vì em thoáng 
💦Cô Cô 1993💦.(8:25:10) Hay vì thương hại 
💦Cô Cô 1993💦.(8:25:18) Hay vì cái gì thì em chịu 
<<12345>>
© 2022 rongbachkim.com