HOME  <<   >> 
<<56789>>
Phương Nhi Nguyễn(10:26:39) Slip
Chị Hai 🤪(10:26:47) chưa
Chị Hai 🤪(10:26:59) hôm nay quyết tâm mua silip nè
Phương Nhi Nguyễn(10:27:54) Vãi cả quyết tâm
Chị Hai 🤪(10:28:06)  (hoan hô)
Off.(10:29:09) Nhìn quảng cáo xe con mà hoa mắt 
Off.(10:29:15) Đẹp thật đấy 
Phương Nhi Nguyễn(10:29:23) Lô gia truyền đấy. Đánh đi em
Off.(10:29:50) Cô nay nghi lô 
Off.(10:29:59) Không ghi lô đề gi đâu nhá 
Off.(10:30:04) Chiều có việc 
Dang Thai Son.(10:35:01) Mưa buồn
Dang Thai Son.(10:35:14) Nhật ký ngày tháng năm
Dang Thai Son.(10:35:36) 15-1-2022
Chị Hai 🤪(10:38:21)  (suy nghĩ)
Ý Trời 22.01.2022(10:58:12)  (huýt sáo)
Ý Trời 22.01.2022(10:58:24) Húp sò con hai (mơ mộng)
Ý Trời 22.01.2022(10:58:32) Bú bề bề con hai  (chiến thắng)
Ý Trời 22.01.2022(10:58:41)  (cười lăn lộn)
Ý Trời 22.01.2022(10:59:11)  (mơ mộng)
Ý Trời 22.01.2022(10:59:53)  (tự tin) phèo nay đánh lô anh bắt nữa ko
Ý Trời 22.01.2022(11:00:03)  (mơ mộng)
Dang Thai Son.(11:01:55) Haaaa
Ý Trời 22.01.2022(11:02:08)  (mơ mộng) à à
Dang Thai Son.(11:02:10) Duyên đời ý trời
Ý Trời 22.01.2022(11:02:24) Nợ cu sơn câu xin lỗi
Ý Trời 22.01.2022(11:02:32) Xl chú nhé
Dang Thai Son.(11:02:36) Hay nợ đời ý trời
Ý Trời 22.01.2022(11:02:42) Anh nhầm thằng sơn nguyễn
Dang Thai Son.(11:02:48) Ơ làm gì mà xin lỗi
Ý Trời 22.01.2022(11:02:50)  (cười to)
Ý Trời 22.01.2022(11:03:11)  (cười to) à hôm bữa chửi chú á
Dang Thai Son.(11:03:22) Kkkk
Dang Thai Son.(11:03:29) Chắc em ko đọc dc
Dang Thai Son.(11:03:36) Haaaa
Chị Hai 🤪(11:03:43)  (cười lăn lộn)
Dang Thai Son.(11:03:46) Ko biết ko có tội
Ý Trời 22.01.2022(11:03:49) Nhầm con chó sơn nguyễn
Ý Trời 22.01.2022(11:03:54)  (cười to)
Chị Hai 🤪(11:03:54) chào các hảo huynh
Ý Trời 22.01.2022(11:03:57) Á à
Dang Thai Son.(11:03:59) Mù chữ hoá hay
Ý Trời 22.01.2022(11:04:02) Bú sò con hai
Ý Trời 22.01.2022(11:04:12) Húp sò con hai
Ý Trời 22.01.2022(11:04:22) Bú bề bề con hai (tự tin)
Chị Hai 🤪(11:04:31)  (cười lăn lộn)
Ý Trời 22.01.2022(11:04:38)  (mơ mộng) ko phải 
Chị Hai 🤪(11:04:49) cuối năm rồi mà vẫn chưa có chén nào
Ý Trời 22.01.2022(11:04:50) Bt a ko chửi ai vô cớ
Ý Trời 22.01.2022(11:05:12) Chỉ bán số thì cứ chửi
Ý Trời 22.01.2022(11:05:17)  (cười to)
Ý Trời 22.01.2022(11:05:40) Hoặc lũ giảng đạo đức giả là chửi (cười lăn lộn)
Off.(11:05:59) Hai ba năm rồi mình quen nhau phải không anh 
Ý Trời 22.01.2022(11:06:06)  (mơ mộng)
Ý Trời 22.01.2022(11:06:13) Chết rồi
Chị Hai 🤪(11:06:14) đù vẫn chưa ngủ à
Ý Trời 22.01.2022(11:06:26) Cô cô lại lên rồi
Chị Hai 🤪(11:06:27) mé hơn cả bọn chơi đồ luôn
Ý Trời 22.01.2022(11:06:29)  (cười lăn lộn)
Off.(11:06:38) Lên cơn 
Chị Hai 🤪(11:06:40) uống nước giếng hay nước máy đấy
Off.(11:06:49) Ý anh nói cô bị điên
Ý Trời 22.01.2022(11:06:50) Đây cô ko chơi đồ
Off.(11:06:53) Uk
Off.(11:07:05) Em ngáo bẩn sinh
Ý Trời 22.01.2022(11:07:07) Đọc kĩ. Hộ cái
Off.(11:07:12) Điên tự nhiên 
Ý Trời 22.01.2022(11:07:15) Có chữ cơn ko
Chị Hai 🤪(11:07:16) ngáo bẩm sinh cũng hay đấy
Off.(11:07:17) Kkkkk
Ý Trời 22.01.2022(11:07:22)  (cười to)
Chị Hai 🤪(11:07:23) mẹn mình còn mất tiền mua đồ
Chị Hai 🤪(11:07:28) mới dc ngáo
Chị Hai 🤪(11:07:37) đây k mất tiền mà vẫn ngáo dc
Off.(11:07:40) Em không chơi đồ kích thích 
Ý Trời 22.01.2022(11:07:43) Nói lên mà
Off.(11:07:43) Ngược lại 
Ý Trời 22.01.2022(11:07:49) Ai nói lên cơn
Off.(11:07:50) Cô chơi trò đàn ông 
Ý Trời 22.01.2022(11:07:52)  (cười lăn lộn)
Chị Hai 🤪(11:08:00) đợt này t rảnh quá tụi bây
Off.(11:08:08) Ê chiều cô xuống Hà Nội nhá
Chị Hai 🤪(11:08:08) ăn không ngồi rồi
Off.(11:08:15) Thuê khách sạn đi 
Off.(11:08:20) Rủ bọn nào 
Ý Trời 22.01.2022(11:08:24) Rảnh banh háng ra tao húp sò cái coi (cười to)
Off.(11:08:26) Chơi sóc đĩa
Chị Hai 🤪(11:08:35) vãi
Off.(11:08:35) Mà máu mặt chút
Chị Hai 🤪(11:08:39) t báo công an
Chị Hai 🤪(11:08:45) gô cổ chúng bây hết
Ý Trời 22.01.2022(11:08:45) Hay bú bề bề 
Off.(11:08:48) Dech mẹ 
bao thi 1980(11:08:53)  (mơ mộng)
Off.(11:09:06) Cô làm cái thì chơi 
Ý Trời 22.01.2022(11:09:08) Hay rảnh quá đẻ hộ tao đứa đi (cười to)
Off.(11:09:16) Anh huy suy nghĩ đi 
Chị Hai 🤪(11:09:23) đẻ được mày nuôi dc khum
Off.(11:09:26) Thì chiều cô xuống 
Ý Trời 22.01.2022(11:09:42)  (xin lạy) lạy mẹ. Tôi còn đi bới cức
<<56789>>
© 2022 rongbachkim.com