HOME  <<   >> 
<<23456>>
💦Cô Cô 1993💦.(8:38:25) Tao cho mày 
💦Cô Cô 1993💦.(8:38:34) Lên nếu có gặp nhau
💦Cô Cô 1993💦.(8:38:45) Cứ ngẩng mặt nhìn tao là được 
💦Cô Cô 1993💦.(8:38:50) 6 năm rồi 
Ý Trờⅰ(8:38:58)  (mơ mộng) 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:03) Anh em mất tích ở Hà Nội 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:08) Anh anh em em
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:19) Nợ em 8 năm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:23) Mất hút 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:35) Em nợ ai 
Ý Trờⅰ(8:39:37)  (mơ mộng)
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:39) Họ đòi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:43) Tham trí 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:48) Họ nói năng lời 
💦Cô Cô 1993💦.(8:39:58) Mà em vẫn phải từ tế 
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:07) Vì mình sai
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:12) Mình làm phải chịu 
Ý Trờⅰ(8:40:15)  (huýt sáo)
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:22) Đó là luật sống 
Ý Trờⅰ(8:40:30)  (tạm biệt) đi bới cức
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:31) Đừng làm rồi vô trách nhiệm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:40) Bat họ gang
Ý Trờⅰ(8:40:45) Em xàm mình đi (cười to)
💦Cô Cô 1993💦.(8:40:52) Anh không tin ak
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:00) Gieo gió gặp bão
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:04) Kkkki
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:09) Người làm ra tiền 
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:16) Chứ tiền thì không 
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:19) Kkkk
Ý Trờⅰ(8:41:36) Ko bới chiều nhịn á
Ý Trờⅰ(8:41:39)  (tự tin)
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:48) Ủa lô
💦Cô Cô 1993💦.(8:41:54) Anh đưa rồi 
💦Cô Cô 1993💦.(8:42:00) Bới gì 
💦Cô Cô 1993💦.(8:42:11) Tư bới là tiếng địa phương
Ý Trờⅰ(8:42:12) Bới cức đâu bới lô
Ý Trờⅰ(8:42:16)  (cười to)
💦Cô Cô 1993💦.(8:42:19) Dùng từ pho thông đi 
Ý Trờⅰ(8:42:44) Bới là từ phổ thông
Ý Trờⅰ(8:43:01) Ví dụ như bới lông tìm vết
Ý Trờⅰ(8:43:15) Có cả trong sách giáo khoa 
Chị Hai 🤪(8:43:19)  (hoan hô)
Ý Trờⅰ(8:43:41)  (cười to) hoặc đào bới
Klop0.(8:43:44)  (mơ mộng)
Ý Trờⅰ(8:43:51) Có trong nhân dan
💦Cô Cô 1993💦.(8:43:58) Thôi
💦Cô Cô 1993💦.(8:44:14) Bới chỉ có con gà 🐔
💦Cô Cô 1993💦.(8:44:23) Bới ở bãi rác 
💦Cô Cô 1993💦.(8:44:27) Và cứtttt
Ý Trờⅰ(8:44:33) Á con hai
💦Cô Cô 1993💦.(8:44:38) Phai không anh 
Klop0.(8:44:40) Gió đưa cành lá la đà,,tiếng chim ríu rít thế là có con
Ý Trờⅰ(8:44:44) Húp sò con hai
Ý Trờⅰ(8:44:57) Bú bề bề con hai
💦Cô Cô 1993💦.(8:44:59) Em đọc truyện 
Ý Trờⅰ(8:45:00)  (cười to)
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:10) Nhiều người đàn ông 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:16) Lịch lãm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:19) Đẹp trai 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:22) Phong độ 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:26) Khi yêu 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:33) Lại chết với người mình yêu 
💦Cô Cô 1993💦.(8:45:48) Về gọi là húp sò
💦Cô Cô 1993💦.(8:46:06) Giong anh huy nói
💦Cô Cô 1993💦.(8:46:23) Em thì lại ghét đàn ông như thế 
💦Cô Cô 1993💦.(8:46:35) Mặc dù rất thích 
💦Cô Cô 1993💦.(8:46:52) Em đang nói chuyện suy nghĩ nhá
💦Cô Cô 1993💦.(8:47:02) Còn ai như nào không liên quan 
💦Cô Cô 1993💦.(8:47:54) Sau lưng 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:08) Em xăm con phượng hoàng 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:21) Mà phải khỏe lại đã 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:29) Xăm nó đau khủng 
ℙ𝕙è𝕠(8:48:31) Xăm cái búa chim í
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:38) Lúc xăm không đâu 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:45) Tối không ngủ được 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:50) Em thích 
💦Cô Cô 1993💦.(8:48:59) Thì ai nói gì cũng vậy 
ℙ𝕙è𝕠(8:49:05) Sáng ra ngủ đi
💦Cô Cô 1993💦.(8:49:12) Cởi áo ra mới biết mà anh 
💦Cô Cô 1993💦.(8:49:25) Lên xăm được 
💦Cô Cô 1993💦.(8:49:37) Hơn 10m
💦Cô Cô 1993💦.(8:49:49) Thơ ở đây không bằng ha nội 
💦Cô Cô 1993💦.(8:50:03) Đỉnh nhất ở Sài Gòn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:50:06) Xăm đẹp 
ℙ𝕙è𝕠(8:50:07) Thế xăm con rắn ý
💦Cô Cô 1993💦.(8:50:17) Không điên ak
💦Cô Cô 1993💦.(8:50:22) Phương hoàng 
💦Cô Cô 1993💦.(8:51:07) Anh bảo em xăm rắn 
💦Cô Cô 1993💦.(8:51:15) Để dọa chết người ak
ℙ𝕙è𝕠(8:51:25) Không xăm con chuột 
💦Cô Cô 1993💦.(8:51:35) Kkkkk
💦Cô Cô 1993💦.(8:51:55) Anh Phèo 
💦Cô Cô 1993💦.(8:52:05) Anh có bao giờ 
ℙ𝕙è𝕠(8:52:08) Ơi
💦Cô Cô 1993💦.(8:52:18) Ở với vợ mà nhớ đến người yêu cũ chưa 
💦Cô Cô 1993💦.(8:52:29) Đừng nhé 
ℙ𝕙è𝕠(8:52:34) Chưa
💦Cô Cô 1993💦.(8:52:34) Như vậy không tốt 
💦Cô Cô 1993💦.(8:52:45) 10 điểm 
💦Cô Cô 1993💦.(8:53:03) Đàn ông 
<<23456>>
© 2022 rongbachkim.com